Reconeixement de crèdits

S'entén com l'acceptació per part de la Universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de màster, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en ensenyaments diferents als efectes d'obtenir del títol de màster universitari. 

Reconeixement de l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments no oficials

L'experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits que computen als efectes d'obtenir el títol de màster universitari, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents en aquest títol.

 

​La teva tasca consisteix a...

  • Proposar al director o directora del departament les resolucions de reconeixement (en cas que no hi hagi un vocal de reconeixement nomenat específicament per al màster). 
  • Informar l'UGA de la resolució de reconeixement.

 

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència