Permanència

Per continuar els mateixos estudis, els estudiants han d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster. 

Nombre total de convocatòries d'examen per assignatura

Els estudiants disposen de dues convocatòries d'examen per assignatura, una per curs acadèmic. Els estudiants que hagin d'abandonar els estudis perquè han exhaurit les dues convocatòries d'examen poden sol·licitar una tercera convocatòria d'examen extraordinària. 

Les peticions de permanència i de tercera convocatòria seran resoltes pel rector o rectora, a proposta del Consell Social.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Facilitar als estudiants el coneixement de la normativa de permanència.
  • Fer un seguiment de l'evolució i el rendiment acadèmic dels estudiants durant el curs. Aquest control és especialment important a final de curs.
  • Donar suport i assessorar, si escau, als estudiants durant el tràmit.

 

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència