Són els dobles títols de màsters de la UPF impartits amb altres universitats (actualment, a la UPF tots els double degrees són amb universitats estrangeres).

Un "double degree" significa que l'estudiant tindrà dos títols de màster (un per cada universitat). No és un títol conjunt.

La cooperació entre les universitats es formalitza amb un conveni de col·laboració en el qual es detallen, entre d'altres, els acords en matèria de selecció d'estudiants, condicions econòmiques i els termes acadèmics de la col·laboració.

 

La teva tasca consisteix a...

Promoure possibles col·laboracions interuniversitàries i contactar amb l'Oficina de Postgrau i Doctorat, el Servei de Relacions Internacionals i l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis per tal d'assessorar-te en la correcta implantació del double degree.

 

 

Responsable: Marta Aragay

Cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

 

Si tens algun dubte o incidència