Són màsters que estan organitzats conjuntament amb altres universitats (principalment catalanes). Una de les universitats n'és la coordinadora i les altres són participants. Generalment, la docència es fa a les instal.lacions de la universitat coodinadora. Els estudiants sempre es matriculen només a la universitat coordinadora. 

Aquesta cooperació es materialitza amb un conveni de col·laboració en el qual es determinen, entre d'altres qüestions, les comissions de seguiment, la selecció dels estudiants i, el que és més important, el percentatge de docència que impartirà cada universitat.

 

La teva tasca consisteix a...

Promoure possibles col·laboracions interuniversitàries i contactar amb l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis per tal d'assessorar-te en la programació d'aquests estudis.

 

 

 

Responsable: Pau Solà

Cap de l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

Si tens algun dubte o incidència