Per a qualsevol consulta o problema  que un estudiant plantegi al coordinador sobre temes de visats, cal adreçar-lo a l'Oficina de Postgrau i Doctorat (OPD). 

L'OPD és la responsable de:

  • Facilitar a l'estudiant tots els documents necessaris per sol·licitar el visat.
  • Donar suport a l'estudiant en la tramitació del visat, i contactar, si és necessari, amb l'ambaixada espanyola corresponent.

 

Responsable: Marta Aragay

Cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Si tens algun dubte o incidència