Un cop els futurs estudiants han fet el pagament de la reserva de plaça, l'Oficina de Postgrau i Doctorat els envia tres documents:

  • Carta oficial d'admissió
  • Carta de visat (si els cal)
  • Document "Welcome Pack", que conté informació general sobre tràmits legals que han de fer abans de sortir del país, assegurances mèdiques, temes acadèmics generals de la UPF, "living Barcelona", etc.

Et recomanaríem ...

  1. Previ a l'arribada dels estudiants: és aconsellable que des de la direcció del màster es facin accions adreçades a orientar a l'estudiant respecte a les assignatures que ha de matricular i al funcionament del màster i de la Universitat en general.
  2. Primers dies de curs: organitzar una sessió de benvinguda per a tots els estudiants del màster amb els continguts que es considerin necessaris (organització i presentació del màster i del seu professorat, normatives acadèmiques de la UPF, funcionament de la biblioteca, etc.).

 

Responsable: Marta Aragay

Cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Si tens algun dubte o incidència