És el primer pas per deixar d’oferir una titulació en marxa. 

Internament, és el procés mitjançant el qual es formalitza la proposta de la suspensió de la implantació d'una titulació.


Externament, es tracta de la comunicació a la Direcció General d'Universitats (DGU) de la voluntat de la Universitat de deixar d’impartir un títol universitari (grau, màster o doctorat) de manera temporal o definitiva.

 

La teva tasca consisteix a...

Contactar amb l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis (OPPE) per informar-la de la voluntat de desprogramar el màster.

Responsable: Pau Solà

Cap de l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

Si tens algun dubte o incidència