Les modificacions que afecten els màsters universitaris poden ser:

1. Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l'estructura del títol o en la seva naturalesa i objectius. 

2. Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la Universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment (vegeu la fitxa "Acreditació i seguiment"). 

 

La teva tasca consisteix a...

Comunicar a l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis (OPPE) la voluntat de fer modificacions en la memòria de verificació per tal de rebre l'assessorament i les instruccions adients.

 

 

Responsable: Pau Solà

Cap de l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

Si tens algun dubte o incidència