És el segon pas per oficialitzar un títol universitari després de la seva programació.

Dins d'aquest procés s'elabora la memòria de verificació del títol, que se sotmet a l'avaluació externa de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

 

La teva tasca consisteix a....

Preparar la memòria de verificació seguint les instruccions i les plantilles que et facilitarà l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis. Des d'aquesta oficina t'assessoraran i et donaran suport durant tot el procés.

 

 

 

Responsable: Pau Solà

Cap de l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

Si tens algun dubte o incidència