És el primer pas per posar en marxa una nova titulació. Internament, es tracta del procés mitjançant el qual es formalitza la proposta de la planificació d'una nova titulació. Externament, es tracta de la comunicació a la Direcció General d'Universitats (DGU) de la voluntat de la Universitat de dissenyar i d'iniciar el procés per verificar un nou títol universitari de màster.

 

La teva tasca consisteix a...

Contactar amb l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis (OPPE) per informar de la voluntat de programar un nou màster universitari.  

 
Responsable: Pau Solà

Cap de l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis

Si tens algun dubte o incidència