L'estudiant pot renunciar a la matrícula en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de matriculació.

És requisit imprescindible per acceptar la renúncia que l'estudiant hagi pagat l'import sencer de la matrícula. Un cop acceptada la renúncia, acadèmicament té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat. 

És important saber que la renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no comporta en cap cas la devolució de l'import pagat per aquest concepte.

 

La teva tasca consisteix a...

Si t'arriba una petició de renúncia, més enllà d'atendre l'estudiant per tal de saber-ne els motius, hauràs d'adreçar-lo a la teva UGA per tal que tramiti la renúncia.

 

 

 

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster

Si tens algun dubte o incidència