Back Pérez Lozano, Lluis

Pérez Lozano, Lluis

Lluis Pérez Lozano
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Political and Social Sciences
Adjunct professor

Lluís Pérez Lozano és professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra), doctor en ciències polítiques (Universitat Pompeu Fabra, 2017), màster en Ciència Política en l'especialitat de Democràcies Actuals, Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (Universitat Pompeu Fabra, 2010) i llicenciat en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2008). La seva àrea d'investigació és la teoria política, amb particular atenció a les teories de la democràcia, de la justícia i del dret de secessió, així com a la tradició republicana, als nacionalismes i al pluralisme religiós. Membre del Grup de Recerca en Teoria Política, Universitat Pompeu Fabra  (GRTP - UPF).

LÍNIES DE RECERCA

  1. Teories de la Democràcia
  2. Teories de la Justícia
  3. Teories del Dret de Secessió
  4. Republicanisme
  5. Nacionalismes
  6. Pluralisme religiós