Back Iglesias Vila, Maria Luisa

Iglesias Vila, Maria Luisa

Maria Luisa Iglesias Vila
Departament de Dret
Philosophy of Law
Associate Professor
La Dra. Marisa Iglesias i Vila és professora titular de filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora o professora visitant al Euroepan Humanities University de Minsk (1997), a la Queen's University (1998), al Balliol College de l'Oxford University (1999-2000), a la Facultat de Dret de la Puerto Rico University (2001) i a la Global Law School de la New York University (2004). És membre del grup acadèmic SELA, patrocinat per la Yale University Law School i també ha exercit ocasionalment com a jutgessa suplent i avaluadora de la Comissió Europea. 

LÍNIES DE RECERCA

  • Epistemologia i interpretació jurídica
  • Discreció judicial
  • La teoria interpretativa del Dret
  • Justícia global i pobresa
  • Igualtat de gènere i multiculturalisme
  • La concepció política dels drets humans
  • Principis de raonament en tribunals internacionals de Drets Humans