El Grup de Recerca en Periodisme (GRP) és un grup de recerca establert des de l'any 2006 al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Inicialment va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca emergent (GRE-2009 SGR 1162) i en l’actualitat gaudeix de la qualificació de grup reconegut i finançat per AGAUR (2017-SGR-1103). El grup forma part de la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital.

El GRP està format per professors i estudiants de doctorat dedicats a la recerca en l'àmbit del periodisme que, a banda de la seva tasca investigadora, també imparteixen docència en el Grau en Periodisme, en el Màster Universitari en Comunicació Social i en el Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat de la Universitat Pompeu Fabra. El grup està coordinat per la Dra. Ruth Rodríguez Martínez.

Les principals línies de recerca del grup són:

  • Ètica del periodisme i retiment de comptes dels mitjans de comunicació
  • Història del periodisme
  • Redacció integrada

Ètica del periodisme i retiment de comptes dels mitjans de comunicació: es focalitza en l’estudi dels instruments de transparència informativa, autoregulació i participació de les audiències que configuren el retiment de comptes dels mitjans de comunicació (media accountability). També s’examina comportament dels mitjans de comunicació en contrast amb els principis ètics de la professió, concretats en els principals mecanismes d’autoregulació tradicionals i innovadors. Aquesta línia de recerca va ser iniciada pel Dr. Salvador Alsius i actualment està coordinada pel Dr. Marcel Mauri i la Dra. Ruth Rodríguez.

Història del periodisme: estudia l'evolució dels mitjans de comunicació al llarg de la història amb especial èmfasi en l'estudi dels canvis produïts a la premsa durant la transició democràtica a Espanya. ​El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Jaume Guillamet.

Redacció integrada: estudi i anàlisi de la integració de redaccions en l'àmbit de la docència en periodisme. El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Carles Singla.