CIRLOT VALENZUELA, MARIA VICTORIA

Catedràtica d'Universitat
Departament d'Humanitats - Institut Universitari de Cultura
Filologia Romànica

+34 93 542 2665
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Victòria Cirlot neix a Barcelona el 1955. Actualment és catedràtica de filologia romànica a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ​​i Directora de l'Institut Universitari de Cultura en aquesta Universitat. S'ha dedicat a l'estudi de l'Edat Mitjana: cultura cavalleresca i mística. Va realitzar diverses traduccions de novel·les artúriques dels segles XII i XIII del francès antic, com ara Perlesvaus o El alto libro del Grial (publicat a Siruela amb diverses reedicions) i també de lírica trobadoresca (Jaufré Rudel, El amor de lonh, Columna, Barcelona 1998). Entre els seus llibres dedicats a la novel·la artúrica destaca Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Siruela, Madrid 2005. En l'àmbit de la mística medieval s'ha ocupat de Hildegard von Bingen (Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Siruela, Madrid 1997-2006), així com d'altres escriptores místiques (La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media, Siruela, Madrid 2008, en col·laboració). Ha treballat sobre el fenomen visionari en estudis comparatius de l'Edat Mitjana i segle XX: Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Herder, Barcelona 2005, i a La visión abierta. El mito del Grial y el surrealismo, Siruela, Madrid 2010). És directora de la col·lecció L'Arbre del Paradís de l'editorial Siruela. També s'ha ocupat de l'edició de l'obra del seu pare, el poeta i autor del Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot.

És coordinadora del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas

LÍNIES DE RECERCA

Principals línies d'investigació: Literatura Medieval, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 
Projectes de recerca

 

UPF Scientific output