PINYOL, GEMMAGemma Pinyol-Jiménez is Head of Migration and Mobility Policies at Instrategies, a think&do firm, and associate researcher at GRITIM-Pompeu Fabra University. She is also an expert for Intercultural Cities-Council of Europe and policy advisor at RECI-Spanish Network of Intercultural Cities.  Member of the European Commission’s Informal expert group on economic migration, she was been involved in several European projects such as “Estrategia antirumores para prevenir el Racismo” funded by Open Society and the C4i-Communication for Integration project, co-funded by the Council of Europe and the European Commission. She participates in TEMPER (Temporary versus Permanent Migration), a collaborative project SSH-FP7, in the research area on highly skilled migration.

She has been served as Head of Cabinet of the Spanish Secretariat of Immigration (2010-2012) and Emigration and Head of the Research Programme on International Migration at CIDOB (2001-2010). She was involved in several European projects such as MIPEX-Migrant Integration Policy Index (MPG, 2006-2008) and the European Task Force on Irregular Migration (IFRI,2009-2011), and she was appointed as an expert for the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee in different opinions.

She graduated from Autonomous University of Barcelona with a BA in Political and Public Administration Sciences and hold a MA in International Relations and a MA in Political Analysis.

Publications (selection):

https://upf.academia.edu/GemmaPinyol

Contact:

[email protected]

--

Gemma Pinyol Jiménez és directora de migracions a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF. És Experta del Consell d'Europa en el marc del Projecte de Ciutats Interculturals i coordinadora de la RECI-Red de Ciudades Interculturales.

Ha estat directora del Gabinet de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració (2010-2012) i, amb anterioritat, responsable del Programa Migracions de CIDOB (2001-2010). Experta designada per a diferents dictàmens del Comitè de les Regions i del Comitè Econòmic i Social, forma part de l’Informal Expert Group on Economic Migration de la Comissió Europea.

Ha estat vinculada a diferents projectes europeus i ha coordinat, entre altres, el projecte “Estrategia antirumores para prevenir el Racismo” finançat per Open Society i el projecte “C4I – Communication for Integration”, liderat pel Consell d'Europa i la Comissió Europea. Està vinculada al projecte TEMPER, en el grup de treball sobre migració altament qualificada.

És llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis Internacionals i màster en Anàlisi Polític.

Publicacions (selecció):

https://upf.academia.edu/GemmaPinyol

Contacte:

[email protected]

--

Gemma Pinyol Jiménez es directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF. Es experta del Consejo de Europa en el marco del proyecto Intercultural Cities y coordinadora de la RECI-Red de Ciudades Interculturales

Ha sido directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (2010-2012) y, con anterioridad, responsable del Programa Migraciones de CIDOB (2001-2010). Experta designada para distintos dictámenes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social, forma parte del Informal Expert Group on Economic Migration de la Comisión Europea.

Ha estado vinculada a distintos proyectos europeos, como la European Task Force on Irregular Migration (IFRI, 2009-2011) y actualmente el proyecto TEMPER, en el grupo de trabajo de migración altamente cualificada. Ha coordinado, entre otros, el proyecto “Estrategia antirumores para prevenir el Racismo” financiado por la Open Society, y el proyecto “C4i – Communication for Integration”, liderado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea.

Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, MA en Estudios Internacionales y MA en Análisis Político.

Publicaciones (selección):

https://upf.academia.edu/GemmaPinyol

Contacto:

[email protected]