Projectes de recerca

Projecte de la Creu Roja: Immigració, família i escola: Inclusió socioeducativa
Investigadora GREILI participant: Tania Barauna

El moment d'escolarització dels fills i filles és viscut per la família immigrant amb gran angoixa, ja que la família té la tasca de transmetre la seva pròpia cultura a més d'una nova cultura que pares i mares immigrants no dominen. És també un moment viscut per moltes famílies immigrants amb ambigüitats ja que temen la pèrdua de les pautes culturals d'origen, la pèrdua d'autoritat paterna i el pseudo-poder que van adquirint els fills i filles en ser els únics que dominen la llengua de la societat d'arribada i que els converteix sovint en mediadors entre la societat i la família.

El projecte Immigració, família i escola: Inclusió socioeducativa té l'objectiu de fer viable la inclusió de famílies immigrants, a través de la participació de la família, i d'assegurar l'existència d'un espai vinculat a Creu Roja.

Les estratègies d'acció estan centrades en la sensibilització, la participació i la intervenció social amb les famílies d'immigrants en risc i / o conflicte social.

La metodologia es caracteritza pel seu caràcter eminentment educatiu-participatiu, en la transmissió i educació en valors, i en el procés d'integració social de les persones.

En les trobades entre immigrants i la investigadora participant es treballen tres aspectes que influeixen de manera directa en l'èxit escolar: l'idioma, la cultura i la participació de la família en la comunitat educativa. També s'aborden altres temes i problemes que cada grup pot aportar. Les trobades es realitzen en l'horari de nit, amb una durada de 2 hores, un cop per setmana.

Els voluntaris i voluntàries del projecte desenvolupen el seu compromís social a través d'una acció orientada cap a la transformació, regint pels principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.