Projectes de recerca

Incidència de les estratègies educatives en les actituds i ideologies lingüístiques dels adolescents immigrants en l'educació secundària pública de Catalunya

Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Durada: 2009-2010
Referència: 2008AIRE-00018
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Laura Canós, Montserrat Abella, Dolors Baéqu & Gemma Castro.

Resum

Aquest projecte pretén explorar les relacions que existeixen entre les actituds i ideologies lingüístiques dels adolescents nouvinguts a Catalunya i les estratègies educatives que es posen en pràctica als instituts públics de secundària per tal de fomentar la integració acadèmica i lingüística d'aquests estudiants. Per dur a terme aquesta recerca recollim dades de dues maneres complementàries: (a) tècniques etnogràfiques (que inclouen observació dels participants i entrevistes individuals o en grup) en tres instituts públics de secundària de l'àrea metropolitana de Barcelona, i (b) un instrument mesurador d'actituds lingüístiques encobertes anomenat "tècnica de parelles ocultes" (matched-guise test, Woolard 1989, Woolard & Ganhng 1990, Newman, Trenchs-Parera & Ng 2008). Amb aquesta metodologia combinada ens proposem de conèixer millor les conseqüències lingüístiques de les estratègies educatives emprades en els dels instituts d'ensenyament secundari a Catalunya per tal que els seus equips directius i professorat puguin redissenyar estratègies en el seu centre i així propiciar unes actituds i ideologies lingüístiques entre els estudiants nouvinguts que realment els facilitin la integració acadèmica, lingüística i social. Aquesta finalitat principal es complementa amb una finalitat sociolingüística que suposa conèixer la resposta dels actuals adolescents cap a la situació lingüística del país i, per tant, en paraules de Tusón (2001: 29) "la capacitat [del català] per integrar els nouvinguts."