"Las políticas de reparto del empleo dentro del marco comunitario: el tratamiento del reparto del empleo en la negociación colectiva autonómica"

 

Ref.: PB98-1068 / Investigadora principal: Dra. Julia López / Període: 1/12/99 a 1/12/02

En aquest projecte de recerca, s'entrarà en l'anàlisi dels continguts que sobre polítiques de repart de l'ocupació es troben als convenis col·lectius de les Comunitats Autònomes de Catalunya, País Basc i Andalusia.

El Pla d'Acció per a l'Ocupació, que es possà en marxa pel Govern amb data 15 d'abril de 1998, possa novament l'accent en la preocupació de tots els països comunitaris per tal de combatre la desocupació. Així, les Conclusions del Consell Europeu Extraordinari sobre Ocupació, que se cel·lebrà a Luxemburg els dies 20 i 21 de novembre de 1997, dins els que denomina "el desafiament de l'ocupació", realitza un nou plantejament de les polítiques d'ocupació que es fonamenta, d'una banda, en el desenvolupament d'una política macroeconòmica coordinada, que es sustenta en un mercat interior eficaç, que crei les bases d'un nou dinamisme i unclima de confiança favorable a la reactivació de l'ocupació, i d'una altra banda, una mobilització de tots els agents: Estats Membres, regions i interlocutors socials.

En aquest marc s'inserta el projecte de recerca que s'està duent a terme en l'actualitat, en estreta col·laboració amb professors de la Universitat del País Basc i de la Universitat de Sevilla.