Vés enrere Projectes

Docents pel dret d’asil. Projecte d’Aprenentatge-Servei en col·laboració amb ACNUR. Programa d’Educació per a la Justícia Global 2021, Ajuntament de Barcelona (2021)

Docents pel dret d’asil. Projecte d’Aprenentatge-Servei en col·laboració amb ACNUR. Programa d’Educació per a la Justícia Global 2021, Ajuntament de Barcelona (2021)

El projecte “Docents per un dret d’asil” té l’objectiu general de fomentar una comunitat educativa compromesa amb el dret d’asil i en la transformació social del seu entorn, per promoure una societat d’acollida justa i inclusiva en el sí de la ciutat de Barcelona. Per tal de contribuir a aquest objectiu, plantegem un intervenció d’Educació per la Justícia Global (EpJG) basada en la metodologia ApS per tal d’incidir en el professorat, alumnat i altres actors rellevants en l’àmbit de l’educació formal, amb l’objectiu que esdevinguin agents de transformació social.

 

El projecte es durà a terme en el marc del Màster de Formació de Professorat UPF-UOC. L’alumnat rebrà una formació entorn el desplaçament forçat i el refugi amb l’objectiu que integrin una visió crítica respecte aquest fenomen i adquireixin les eines necessàries per abordar-lo a través de la seva pràctica docent i alguns alumnes dissenyaran intervencions educatives dirigides als centres educatius on facin les pràctiques entorn a aquesta temàtica. Al finalitzar el curs, s’organitzarà un acte per compartir els resultats assolits entre la comunitat educativa, institucions públiques, persones refugiades i/o sol·licitants d’asil i entitats de la societat civil.