PALLARES PORTA, FRANCESC

Departament de Ciències Polítiques i Socials

+34 93 542 2499
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat Director del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF (2002-2004) i Degà dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF (1997-2001), havent desenvolupat anteriorment altres responsabilitats acadèmiques. 

Els camps d'interès en la seva recerca són Comportament Electoral, Cultura Política, Comunicació Política, Partits Polítics, amb atenció preferent en aquests camps a les relacions entre el nivell local, regional i estatal. Recentment ha publicat (coautor i editor) Eleccions i comportament electoral a Catalunya 1989-2000, i juntament amb Josep Gifreu: Comunicació Política i Comportament electoral a les eleccions autonòmiques de 1995 a Catalunya així com La campanya més disputada: Partits, mitjans i ciutadans a les eleccions catalanes de 1999. Te un bon nombre de publicacions sobre sistema electoral, eleccions locals, autonòmiques i estatals, sobre partits nacionalistes i regionalistes a Espanya. És membre de l'equip que elabora el Informe Comunidades Autónomas, publicació anual des de 1989 finançada per les Institucions de les diferents Comunitats Autònomes, i on és responsable de l'anàlisi dels processos electorals. Es investigador responsable de la Xarxa Temàtica sobre Eleccions. Comunicació Política i Opinió Pública, i de la seva pàgina web, Eleweb.net. Pertany igualment a diversos Grups de recerca a nivell espanyol i internacional. Es membre del Consell de Direcció de la revista Regional&Federal Studies.

Docència