La Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat d'obtenir el títol de graduat en Relacions Laborals als diplomats i diplomades en Relacions Laborals.

Per obtenir plaça en l'estudi de grau per aquesta opció de retitulació, cal realitzar la preinscripció de retitulació en les dates es publiquin al portal Accesnet que habilita l'Oficina d'Accés a la Universitat. Així mateix, podeu consultar la informació sobre l'accés a estudis de retitulació.

Finalitzat el procés d'assignació de plaça per part de l'Oficina d'Accés a la Universitat, si l'heu obtinguda per cursar estudis a la UPF, és necessari que:

  • Consulteu la informació, la documentació que heu de presentar i la data i lloc de matrícula a la pàgina web de Matrícula de la Universitat Pompeu Fabra.
  • El dia de matrícula és imprescindible que presenteu la sol·licitud de reconeixement de crèdits i adjunteu el pagament del preu públic per l'estudi del reconeixement dels crèdits acadèmics. No es procedirà en cap cas a la devolució d'aquest preu, encara que finalment l'estudiant decideixi no matricular-se. Consulteu la informació referent al tràmit i la documentació que cal presentar per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits acadèmics.