Segons s'estableix en les bases de la convocatòria, el mínim de crèdits a matricular cada curs acadèmic son 60 crèdits.
Tanmateix, en els casos en què el pla d'estudis determina un número de crèdits inferior a 60, aquest serà el mínim a matricular. Podeu consultar aquests casos a la taula següent:

 

Estudis de Grau 1r 2n 3r 4t
Administració i Direcció d'Empreses 60 60 60 60    
Biologia 60 60 62 58    
Ciències Empresarials 61 60 60 60    
Ciencies Polítiques i de l'Administració 60 60 60 60    
Comunicació Audiovisual 62 58 60 60    
Criminologia 60 60 60 60    
Dret 60 60 60 60    
Economia 60 60 60 60    
Enginyeria Informàtica 60 60 60 60    
Enginyeria Biomèdica 60 61 60 59    
Enginyeria Sistemes Audiovisuals 60 60 60 60    
Enginyeria Telemàtica 60 60 60 60    
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 60 60 60 60    
Filosofia, Política i Economia 60 60 60 60    
Humanitats 60 60 60 60    
International Business Economics 60 60 60 60    
FPE 60 60 60 60    
Llengües Aplicades 62 60 60 60    
Medicina 58 59 61 59 62 61
Periodisme 62 60 66 54    
Publicitat i Relacions Públiques 60 60 62 58    
Relacions Laborals 60 60 60 60    
Traducció i Interpretació 61 60 60 60    
Grau Obert 60       -     -      

(*) En cas que l'estudiant estigui cursant l'últim curs, aquest mínim no serà exigible sempre que es matriculi de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis.