Convocatòria de Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

Matrícula com a becari condicional

Per poder matricular-te com a becari condicional has de complir algun dels dos següents requisits:

1.- Haver obtingut la beca general el curs anterior.

-Si ets estudiant de nou accés el dia de la matrícula has de portar la credencial de la beca del curs 2017/18.
-Si ets estudiant d'altres cursos de la UPF nosaltres ja haurem introduït la condició de becari, no cal que ens facis arribar cap documentació.

 

2.- Haver obtingut per al curs 2019-20 l'acreditació favorable de caràcter econòmic (MATRC) que t'expedirà l'AGAUR.

Cal demanar-la de seguida que s'obri la convocatòria ja que la resolució tarda un màxim de 10 dies. Aquesta acreditació no és cap beca, només indica que si demanes la beca general o la beca d'equitat compliràs el requisits econòmics. Tot i així, sol·licitant l'acreditació estaràs també sol·licitant la beca d'equitat.

-Si ets estudiants de nou accés ens has de portar l'acreditació el dia de la matrícula.
-Si ets estudiant d'altres cursos de la UPF nosaltres ja haurem introduït la condició de becari si la resolució és positiva, no cal que ens facis arribar cap documentació.

 

Un cop feta la matrícula com a becari condicional, cal que demanis la beca general i la beca d'equitat (si no has demanat l'acreditació) per poder continuar gaudint d'aquest descompte. Recorda que has de demanar les dues beques (general i d'equitat) atès que són compatibles.

Pots ampliar informació a la web de Beques i Ajuts de la UPF

 

Què implica matricular-se com a becari condicional?

Tindràs gratuÏtat en tots els crèdits matriculats per primer cop. Hauràs de pagar l'import sencer dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents, l'assegurança escolar i, si escau,  el crèdits repetits. Si la beca se't denega la universitat et reclamarà l'import ara descomptat en un sol termini (sense fraccionar).

 

Convocatòria 2019-2020

Consulta la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Més informació:

Web de l'AGAUR: beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

Portal de Becas generales 2019-2020 del MECD.

Destinataris i ajuts

Estudiants de grau i màster oficial.

Ajuts: la quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula dels crèdits matriculats per primera vegada que serà compensat directament per la Universitat a l'estudiant.

Requisits acadèmics  

Per poder gaudir d'una beca de caràcter general cal haver complert uns requisits en el curs anterior o el darrer cursat i en l'actual.

Consulta els requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

Requisits econòmics i patrimonials

Consulta els requisits econòmics i patrimonials per poder sol·licitar aquestes beques.

Sol·licitud de la beca de caràcter general 2019-2020

Trobareu el formulari de beca a la següent pàgina web del Ministeri d'Educació: Sol·licitud beca general

El termini de presentació de sol·licituds de beca finalitza el dia 15 d'octubre del 2019.

No s'ha de confondre l'acreditació econòmica de l'AGAUR ni la matrícula de becari condicional amb la sol·licitud de beca. Són tràmits diferents.

En el cas de màsters interuniversitaris has de sol·licitar la beca per la universitat en la qual formalitzes la matrícula (universitat coordinadora).

Documentació

Si la sol·licitud de beca ha estat presentada correctament, no és necessari que facis cap altre tràmit per Internet.

Tot el procediment es farà telemàticament. Per tant, no hauràs d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Quan iniciïs el procés de sol·licitud, el formulari t'indicarà en quins casos hauràs d'aportar documentació addicional per presentar a l'AGAUR (temes econòmics) o a la Universitat (temes acadèmics).

Només si et trobes en alguns dels casos següents, cal presentar documentació en paper a la Universitat.

D'acord amb les instruccions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, les dades econòmiques i patrimonials de les unitats familiars seran subministrades directament per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i, per tant, no s'ha d'aportar cap declaració de renda.

Consulta el resultat de la teva sol·licitud

Rebreu resposta de l'AGAUR al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Caldrà que accediu des de l’apartat Estat de les meves gestions

Trobareu les instruccions per identificar-vos a l'apartat de la web de l'AGAUR "Pas 2- Rebre la resposta de l'Administració".

Presentar un recurs/escrit d'al·legacions

Motius de revocació de la beca concedida

Podeu consultar els Motius de revocació de la beca per al curs 2019-2020.

 

Per a més informació:

Centre d'Atenció a l'Usuari: CAU.

Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi
Servei de Gestió Acadèmica
Àrea de Docència
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona