Si has d'iniciar estudis universitaris

Estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la UE o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

Poden accedir a través d'aquesta via: estudiants procedents de sistemes educatius de països de la UE, estudiants procedents del sistema educatiu suís, andorrà, islandès, noruec, de Liechtenstein i xinès, i estudiants que es troben en possessió del títol de batxillerat europeu o del batxillerat internacional. (Relació de països que s'hi poden acollir).  

Poden accedir a les universitats espanyoles, sense necessitat de fer l'homologació dels seus estudis de batxillerat ni les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per a estrangers, sempre que els estudiants compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. 

L'admissió per aquesta via implica que no es pot accedir per altres vies en un mateix curs acadèmic. Tampoc no poden sol·licitar l'admissió per aquesta via aquells estudiants que ja hagin accedit a una universitat espanyola.

Procés:

  • Obtenir  l'acreditació per a l'accés a la universitat espanyola. (UNEDassis)
Si l'estudiant vol millorar la qualificació obtinguda a l'acreditació té dos opcions:
 
- examinar-se de matèries de la fase específica a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), a qualsevol universitat de l'estat espanyol. En el cas de Catalunya, el calendari per a realitzar aquestes proves es pot consultar a la web Canal Universitats.
 
Trobaràs les matèries que ponderen per a l'admissió a les universitats públiques catalanes a la taula de ponderacions que publica la Generalitat de Catalunya.
 
- fer les proves de competències específiques (PCE) de la UNED.
 
  • Realitzar la preinscripció universitària. Els estudiants que vulguin accedir al primer curs dels estudis impartits per facultats o escoles universitàries del districte de Catalunya hauran de tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Accés a la Universitat.

 

Més Informació:

  • Estudis que imparteix la Universitat Pompeu Fabra
  • Informació sobre el procés de matrícula a la Universitat Pompeu Fabra
  • informació de la Generalitat de Catalunya sobre les PAU i la preinscripció a la universitat (Canal Universitats

 

Si has finalitzat estudis universitaris i vols continuar estudiant

Procés:

  • Consultar els requisits per a titulats universitaris i el procés de preinscripció universitària a Catalunya a Canal Universitats (website de la Generalitat de Catalunya).
  • Realitzar la preinscripció universitària. Els estudiants que vulguin accedir al primer curs dels estudis impartits per facultats o escoles universitàries de Catalunya hauran de tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Accés a la Universitat. 
 

Més Informació:

  • Estudis que imparteix la Universitat Pompeu Fabra
  • Informació sobre el procés de matrícula a la Universitat Pompeu Fabra
Si vols homologar el teu títol universitari estranger, has de contactar amb el Ministerio de Educación d’Espanya per a realitzar el corresponent tràmit.