Programa adreçat a dones amb bon expedient acadèmic i beneficiàries d'una beca del Ministeri d'Educació en el curs 2020-2021 i, que vagin a iniciar el seu segon any de grau. 

Termini de presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2021 al 26/09/2021.

Consulta la convocatòria al Portal de Beques del Banc Santander