Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del Grau en Filosofia, Política i Economia 

Aquests ajuts, financiats per l'Obra Social "La Caixa", van adreçats a facilitar la mobilitat dels estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on està ubicada la universitat per la qual van obtenir plaça i formalitzar la seva matriculació, prestant especial atenció als estudiants amb menors ingressos econòmics.

Consulta les Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del Grau en Filosofia, Política i Economia, curs 2018-2019, aprovades per resolució del rector de ​22 de gener de 2019.

Presentació de sol·licituds:

Els estudiants de primer i segon curs que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-lo a partir de la data de publicació de la convocatòria fins al 8 de febrer de 2019.

Caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d'Informació a l'Estudiant 

Els estudiants que es troben cursant estudis a Madrid durant el curs acadèmic 2018-2019 poden fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a [email protected]
 

En data 26 d’abril de 2019, es fa pública la proposta de la resolució del Programa Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia – curs 2018-2019.

Contra aquesta resolució provisional, que no esgota la via administrativa, es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d’Adjudicació en el termini de 15 dies a comptar des de la data de publicació a la web de la UPF.