Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants de 2n curs del Grau en Filosofia, Política i Economia 

Aquests ajuts, financiats per l'Obra Social "La Caixa", van adreçats a facilitar la mobilitat dels estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on està ubicada la universitat per la qual van obtenir plaça i formalitzar la seva matriculació, prestant especial atenció als estudiants amb menors ingressos econòmics.

Consulta les Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants de 2n curs del Grau en Filosofia, Política i Economia, curs 2020-2021, aprovades per resolució del rector de 9 de març de 2021.

Presentació de sol·licituds:

Els estudiants podran presentar la sol·licitud a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria fins el 16 de març del 2021.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà, acompanyada de la documentació acreditativa, mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica [email protected] 

En data 11 de maig de 2021, es fa pública la proposta de la resolució dels  Ajuts a la mobilitat per als estudiants de 2n curs del grau en Filosofia, Política i Economia - curs 2020-2021.

Contra aquesta resolució provisional, que no esgota la via administrativa, es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d’Adjudicació en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la data de publicació a la web de la UPF.