La UPF és una universitat pública, i s'hi accedeix d'acord amb els procediments que estableixen la Generalitat de Catalunya i la mateixa Universitat. Podràs sol·licitar plaça a la UPF si et trobes en algun dels supòsits següents:

Si has fet les proves d'accés a la universitat:

PAU

Si has fet les proves d'accés per a més grans de 25 o de 45 anys:

Si tens un títol de Cicle Formatiu de Grau Superior:

Si tens més de 40 anys i experiència laboral acreditada:

Si has finalitzat els estudis de batxillerat a l’estranger o batxillerat internacional, i ets nacional d'un estat membre de la UE o tens residència a l'estat espanyol:

Si tens estudis iniciats i vols continuar o canviar d’universitat:

Si tens una titulació universitària