Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

Consulta la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (article 8.3) i la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Consulta a partir del 5 de març del 2021 les dates per al curs 2021-2022.

 

 

 

Convocatòria ordinària

Oferta de places

Calendari