Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

Consulta la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (article 8.3) i la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

Els estudiants interessats en algun dels estudis que es publiquen a l’oferta de places cal que comprovin si compleixen els requisits d’admissió per poder presentar la seva candidatura.

Els passos a seguir són:

 • Fase 1:

  • Fer el pagament de la inscripció i presentar la sol·licitud d’admissió per a participar a la fase 1, amb la documentació corresponent

  • Consultar els resultats de la fase 1

 • Fase 2: 

 • Si es supera la fase 1, es valorarà la documentació de la fase 2.

 • Consultar els resultats de la fase 2.

 • Si l'estudiant ha estat admès, fer el pagament de la reserva de plaça.

 • Matricular-se a l’estudi admès, en les dates que indicarà la universitat.

Per participar a la convocatòria cal fer el pagament de la inscripció i presentar les sol·licituds i documentació.

Convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

 1. Fase 1: sol·licitud  i consulta de resultats 
 2. Fase 2: consulta de resultats 
 3. Reserva de plaça 
 4. Matrícula

Tens dubtes?  Pregunta'ns