Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

 Consulta la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (article 8.3) i la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

 

Els estudiants interessats en algun dels estudis que es publiquen a l’oferta de places cal que comprovin si compleixen els requisits d’admissió per poder presentar la seva candidatura.

 

 Consulta el calendari de la convocatòria.

 

Els passos a seguir són:

 • Fase 1:
  • Fer el pagament de la inscripció i presentar la sol·licitud d’admissió per a participar a la fase 1, amb la documentació corresponent
  • Consultar els resultats de la fase 1
 • Fase 2: 
  • Si es supera la fase 1, presentar la sol·licitud de reconeixement per a participar a la fase 2
  • Consultar els resultats de la fase 2.
 • Si l'estudiant ha estat admès, fer el pagament de la reserva de plaça.
 • Matricular -se a l’estudi admès, en les dates que indicarà la universitat.

 

 Per participar a la convocatòria cal fer el pagament de la inscripció i presentar les sol·licituds i documentació corresponents a cada fase del procés.

Tens dubtes?  Pregunta'ns