Mínors Mínors

Aconsegueix un Mínor!

El programa de grau obert preveu que es valori i reconegui allò que l’estudiant ha cursat d’un àmbit diferent del grau de destinació, en forma de Mínor.

El Mínor, per tant, és un títol propi de la UPF sense validesa oficial que reconeix que has rebut una formació complementària als estudis de grau cursats.

Per optar a un Mínor cal que cursis un mínim de 60 crèdits dins del Programa de Grau Obert, i d'acord amb l'estructura que cada mínor, obtenir un mínim de 30 crèdits entre:

 • les assignatures cursades a Grau Obert que corresponguin amb el contingut d'un Mínor concret (d'un àmbit disciplinari diferent al de l'estudi de grau de destinació)
 • i l'oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció que es publica trimestralment a la Universitat.

Consulta aquí l'estructura i contingut dels diferents Mínors que ofereix la Universitat per comprovar aquelles assignatures que hauràs de superar si vols obtenir-lo.

MÍNORS

Administració d'Empreses

Ciència Política

Ciències de la Salut

Comunicació

Criminologia

Dret

Economia

Introducció als Estudis Globals

Introducció als Estudis Humanístics

Estudis inicials en Llengües Aplicades

Estudis inicials en Traducció i Interpretació

Programació 

Relacions Laborals

 

Mínor en Administració d'Empreses

Cal que cursis totes les assignatures de la taula per completar aquest Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
20827 Economia de l'empresa 9
20837 Introducció a la Comptabilitat Financera 5
20839 Anàilisi d'Estats Comptables 5
20831 Història Econòmica i de l'Empresa 9
20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats 5

 

Mínor en Ciència Política

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre les assignatures d'aquesta taula per obtenir el Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
21282 Introducció a la Ciència Política 6
21288 Introducció a les Relacions Internacionals 4
21289 Actors i Institucions Polítiques 4
21285 Introducció a l'Administració Pública 6
21668 Estructura Social 4
21665 Polítiques Públiques I 6
21976 Política Comparada I 4
21673 Comportament Polític i Opinió Pública 6
25034 Experimentant la UE: Una simulació de les negociacions del Consell i la presa de decisions 4
21691 Demografia Social 4
21700 Disseny d'Enquestes 4
21708 Avaluació dels Projectes Públics 4
21712 Teories de la Democràcia i de la Justícia 4

 

Mínor en Ciències de la Salut

Per a l’obtenció del Mínor l’estudiant que prové del Programa de Grau Obert ha de cursar un mínim de 30 crèdits entre:

 • les assignatures de primer i segon curs dels estudis de grau en Biologia Humana que l’estudiant de Grau Obert pot cursar durant el primer any del programa, i
 • les assignatures de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida incloses a l’oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció que es publica anualment. 

 

Mínor en Comunicació 

Per a l’obtenció d’aquest Mínor, l’estudiant que prové del Programa de Grau Obert ha de cursar un mínim de 30 crèdits entre:

 • les assignatures de primer i segon curs dels estudis de grau en Comunicació Audiovisual, grau en Periodisme i grau en Publicitat i Relacions Públiques, que l’estudiant de Grau Obert pot cursar durant el primer any del programa, i
 • les assignatures de la Facultat de Comunicació incloses a l’oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció que es publica anualment. 

 

Mínor en Criminologia

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre les assignatures d'aquesta taula per obtenir el Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
20619 Introducció a la Criminologia 4
22496 Teories Criminològiques 6
21079 Criminalitat 4
22989 Exclusió Social i Criminalitat Urbana 4
21090 Gender and Criminal Justice Sistem 5
21088 Crime Policy 5
21089 Migracions i Sistema Penal 5
21092 Victimologia i Mediació 5
21095 Models Policials 5
21094 Sistemes Penitenciaris 5
21107 Psicologia Criminal i Psiquiatria Forense 5
22992 Execució Mesures Penals Alternatives 5
24270 Avaluació Polítiques Públiques de Prevenció 5

 

Mínor en Dret

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre les assignatures d'aquesta taula per obtenir el Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
20605 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics 8
20606 Teoria del dret 6
20607 Organització Constitucional Estat i Fons del Dret 9
20608 Història del Dret 6
20611 Fonaments del Dret Privat i de l'Empresa 9
20612 Drets i Llibertats Fonamentals 6
20645 Dret Internacional Públic 6
20991 Dret de la Unió Europea 6
20995 Dret Financer 6
21004 Legal English 5
22706 Justice and Individual Rights 4
22705 History of Contemporary Spanish Law 4
23594 International Security and Conflicts 4
21050 Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania 5
21060 Metodologia i Raonament Jurídic 5
24433 History of Catalan Law 4
21033 Institucions de Dret Privat Romà 5
21056 Institucions Jurídiques Comparades 5
21064 Redacció Jurídica Documental 4
21066 Teoria i Pràctica de la Negociació 4

 

Mínor en Economia

Cal que cursis totes les assignatures de la taula per completar aquest Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
22096 Introducció a la Microeconomia 6
20833 Matemàtiques I 5
22097 Introducció a la Macroeconomia 6
20834 Matemàtiques II 5
22102 Introducció a la teoria de jocs 6
20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats 5

 

Mínor en Introducció als Estudis Globals

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre les assignatures d'aquesta taula per obtenir el Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
23241 Anàlisi de Dades 6
23238 Mètodes d'Investigació Aplicats als Estudis Globals 6
23244 Relacions Internacionals 6
23237 Història Global I 6
23236 Introducció als Estudis Globals 6
23239 Fonaments normatius de la Societat Global 6
23240 Indústries de Comunicació Globals  6
23242 Economia i Finances Internacionals 6
23254 Geografia, Medi Ambient i Sostenibilitat 6
23243 Teories de la Cultura 6
23251 Història Global II 6
23252 Pensament Contemporani 6
23250 Teories de la Integració  6
23256 Història Global III 6
23253 Mitjans de Comunicació de Masses i Geopolítica 6
23255 Negocis Globals i Gestió de Marques  6
23258 Afers Globals Actuals I 6
23257 Economia Política Global 6

 

Mínor en Introducció als Estudis Humanístics

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre:

 • les assignatures que consten a la taula, cursades dins del Programa de Grau Obert, i
 • les assignatures del grau en Humanitats incloses a l'oferta de Formació Transversal de Lliure Elecció que es publica trimestralment.
Codi Assignatura Crèdits
20002 Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica 6
20004 Fonaments de la Història i Teoria de l'Art 4
20001 Introducció a la Història 6
20003 Temes Fonamentals de la Filosofia 4
20007 Cultura Clàssica i Tradició Occidental 6
20009 Història Antiga 4
20006 Introducció als Estudis Literaris 6
20005 Prehistòria 4
20012 Art Antic i Medieval 6
20008 Llengua Anglesa per a les Humanitats 4
20010 Literatura Espanyola 6
20011 Pensament Antic i Medieval 4
20014 Geografia Humana 6
20013 Història Medieval 4
20015 Lingüística 4
20016 Literatura Anglesa 6
20018 Art del Renaixement i del Barroc 6
20017 Història Moderna 4
20028 Llengua Alemanya per a les Humanitats 6
20027 Llengua Francesa per a les Humanitats 6
23280 Llengua i Literatura Llatina I 6
20019 Pensament Modern 4
20022 Art dels Segles XVIII i XIX 6
20021 Història contemporània I 4
20031 Literatura Alemanya 4
20023 Literatura Catalana 6
20030 Literatura Francesa 4
23282 Llengua i Literatura Llatina II 4

 

Mínor en Estudis inicials en Llengües Aplicades

Cal que cursis assignatures dels tres primers blocs que s'indiquen a continuació, a més de les assignatures necessàries per completar els 30 crèdits, a triar entre les de tots quatre blocs:

 • Una assignatura del Bloc 1: Llengua
 • Dues assignatures del Bloc 2: Estudi de casos
 • Dues assignatures del mateix idioma del Bloc 3: Idiomes

Bloc 1: Llengua

Codi Assignatura Crèdits
20648 Llengua Catalana 8
20649 Llengua Espanyola 8

 

Bloc 2: Estudi de casos

Codi Assignatura Crèdits
20652 Estudi de Casos Llengües i Societat 6
20653 Estudi de Casos i Llengües i Educació 4
20662 Estudi de Casos Llengües i Ment 4
21510 Estudi de Casos Llengües i Empresa 4
21511 Estudi de Casos Llengües i Tecnologia 4

 

Bloc 3: Idioma

Codi Assignatura Crèdits
22537 Idioma 1 (anglès) 4
22545 Idioma 3 (anglès) 4
22536 Idioma 2 (alemany) 4
22544 Idioma 4 (alemany) 4
22540 Idioma 2 (francès) 4
22548 Idioma 4 (francès) 4
22542 Idioma 2 (LSC) 4
22550 Idioma 4 (LSC) 4

 

Bloc 4: Altres assignatures

Codi Assignatura Crèdits
21512 Lingüística 1 4
21513 Lingüística 2 4
21514 Traducció 4

 

Mínor en Estudis inicials en Traducció i Interpretació

Cal que elegeixis un itinerari de llengua (català o castellà) i un idioma (alemany, anglès, fracès o llengua de signes catalana) de les assignatures dels blocs que s'indiquen a continuació.

Mínim d'assignatures que cal cursar de cadascun dels blocs:

 • L'assignatura obligatòria del Bloc 1
 • L'assignatura de l'itinerari (català o castellà) del Bloc 2: Llengua
 • Dues assignatures del mateix idioma del Bloc 3: Idioma
 • Una assignatura del Bloc 4: Traducció de l'itinerari (català o castellà) i de l'idioma triats
 • Altres assignatures del Bloc 5

Bloc 1: Assignatura obligatòria

Codi Assignatura Crèdits
20186 Fonaments de la Traducció 6

 

Bloc 2: Llengua

a) Itinerari castellà

Codi Assignatura Crèdits
20174 Llengua Espanyola 8

 

b) Itinerari català

Codi Assignatura Crèdits
20173 Llengua Catalana 8

 

Bloc 3: Idioma

Codi Assignatura Crèdits
22509 Idioma 1 (anglès) 4
22517 Idioma 3 (anglès) 4
22511 Idioma 1 (francès) 4
22519 Idioma 3 (francès) 4
22507 Idioma 1 (alemany) 4
22515 Idioma 3 (alemany) 4
22513 Idioma 1 (LSC) 4
22521 Idioma 3 (LSC) 4

 

Bloc 4: Traducció

a) Itinerari castellà

Codi Assignatura Crèdits
20195 Traducció 1 (alemany) 4
20196 Traducció 1 (anglès) 4
20197 Traducció 1 (francès) 4
20198 Traducció 1 (LSC) 4

 

b) Itinerari català

Codi Assignatura Crèdits
20199 Traducció 2 (alemany) 4
20200 Traducció 2 (anglès) 4
20201 Traducció 2 (francès) 4
20202 Traducció 2 (LSC) 4

 

Bloc 5: Altres assignatures

Codi Assignatura Crèdits
20218 Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola 4
20193 Traducció de Textos Especialitzats 1 (humanisticoliteraris) 4
20231 Tecnologies de la Traducció 4
20232 Traducció de Textos Especialitzats 2 (juridicoeconòmics) 4
20233 Traducció de Textos Especialitzats 3 (cientificotècnics) 4
20239 Traducció de Mitjans de Comunicació 4
20272 Història de la Traducció 4
20273 Història del Pensament sobre la Traducció 4

 

Mínor en Programació

Cal que cursis totes les assignatures de la taula per completar aquest Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
24281 Introducció a la Programació 4
24285 Estructura de Dades i Algorismes I 4
24289 Estructura de Dades i Algorismes II 4
24292 Programació orientada a Objectes 5
24296 Sistemes Operatius 5
24294 Disseny Funcional de Programes 5
24297 Enginyeria de Software 5

 

Mínor en Relacions Laborals

Cal que cursis un mínim de 30 crèdits entre les assignatures d'aquesta taula per obtenir el Mínor.

Codi Assignatura Crèdits
20625 Història Social i Jurídica Contemporània 6
20630 Introducció al Dret 4
21779 Comptabilitat 6
21780 Sociologia del Treball 6
21781 Organització i Mètodes de Treball I 6
21789 Dret de la Seguretat Social I 4
21790 Prevenció de Riscos Laborals 4
21783 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
21781 Organització i Mètodes de Treball I 6
21793 Salut Laboral I 4
21791 Dret Processal Laboral I 4
21795 Dret de la Seguretat Social II 6
21796 Salut Laboral II 4
21794 Dret Processal Laboral II 4
21806 Tècniques de Selecció de Persones 4
21828 Polítiques d'Ocupació 4
21804 Plans de Formació 4
21834 Organització del Treball i Estrés Laboral 4
21836 Salut i Responsabilitat Social Empresarial 4
21831 Dona, Família i Mercat de Treball 4
21809 Introducció al Màrqueting 4
21819 Dret Sancionador del Treball 4
21832 Immigració i Mercat de Treball 4
21821 Fons de Pensions i Resonsabilitat Social Empresarial 4
21814 Economia Mediambiental i de la Qualitat 4
21822 Polítiques i Plans d'Igualtat 4