'¡Juguemos a comunicar mejor! La mejora de la competencia prosódica, como vía de integración educativa y de inclusión social del alumnado con necesidades educativas especiales' és un projecte de recerca finançat per l'Obra Social de La Caixa, mitjançant el programa RecerCaixa, que té com a objectiu el desenvolupament d'una eina computacional per a la millora de la competència prosòdica d'alumnes amb necessitats educatives especials. La coordinadora del projecte és Lourdes Aguilar Cuevas, de la Universitat Autònoma de Barcelona.