METIS-II és un projecte FET (Future and Emerging Technologies) del Programa Information Society Technologies (IST), que va començar el 1r de març de 2002.

Descripció del projecte

L'objectiu de Metis-II és construir un sistema de Traducció Automàtica basada en corpus, utilitzant únicament un corpus monolingüe i un diccionari bilingüe, i unes eines molt bàsiques de processament (etiquetadors, chunkers, etc.), tant de la llengua orígen com de la d'arribada.

Les llengües tractades pel projecte són: l'anglès, com a llengua d'arribada, i el castellà, alemany, holandès i grec, com a llengües orígen.

Els partners del projecte són:

- GLiCom (Barcelona, Spain)

- Institute for Language and Speech Processing (Athens, Greece)

- Katholieke Universiteit (Leuven, Belgium)

- IAI (Saarbrücken, Germany)

Persona de contacte: Maite Melero ([email protected])

Publicacions relacionades

Melero, Maite, Oliver, Antoni, Badia, Toni and Suñol, Teresa (2007) Dealing with Bilingual Divergences in MT using Target language N-gram Models. In Proceedings of the METIS-II Workshop: New Approaches to Machine Translation. CLIN 17 - Computational Linguistics in the Netherlands. (pp. 19-26) Leuven, Belgium. PDF

Vincent Vandeghinste, Ineke Schuurman, Michael Carl, Stella Markantonatou and Toni Badia (2006): METIS-II: Machine Translation for Low Resource Languages. In Proceedings of the 5th international conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006), Genoa, Italy, May 24-26. PDF

Badia, T., G. Boleda, M. Melero, A. Oliver (2005) An n-gram approach to exploiting a monolingual corpus for machine translation. In MT Summit X Workshop on Example-Based Machine Translation. Pukhet, Thailand. ISBN: 974-7431-29-7 PDF