El Corrector, corrector ortogràfic i gramatical de català

 

Es tracta d'un projecte la finalitat del qual és la creació d'un corrector ortogràfic i gramatical per al català que sigui multiplataforma i de lliure distribució. Aquest projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya.


L'objectiu del projecte és desenvolupar un corrector per al català escrit que sigui:

  • Multiplataforma: que es pugui fer servir en entorns Linux, Macintosh i Windows.
  • Modular: on tant el motor d'execució de tot el conjunt de mòduls com el motor propi de cada mòdul estigui separat de la resta i de tot el que sigui informació lingüística (regles de correcció, diccionaris, models lingüístics per a la desambiguació, etc.).
  • Diatòpic: utilitzable per parlants de les diferents varietats geogràfiques del català, però només tenint en compte aquelles paraules acceptades com a part de la variant estàndard segons l'IEC.
  • Ortotipogràfic: que tracti els errors relacionats amb la manera correcta d'escriure la forma de les paraules, així com errors relacionats amb aspectes tipogràfics (puntuació, espais, caràcters especials, etc.)
  • Gramatical: que tracti errors que afecten l'estructura i la composició d'elements oracionals
  • Normatiu: que segueixi les propostes fetes per l'Institut d'Estudis Catalans pel que fa a ortografia, tipografia i gramàtica, amb especial atenció a errors escrits comuns entre els parlants de llengua catalana relacionats amb la influència de llengües veïnes.