Descripció del projecte

eTitle és un projecte europeu eContent de subtitulat automàtic de material audiovisual, portat a terme entre els anys 2003-2004. En el decurs del projecte es van integrar les tecnologies més capdevanteres en els àmbits del reconeixement de veu, la compressió de texts i la traducció automàtica. Les llengües amb les que es va treballar són el català, el castellà, l'anglès i el txec.

El disseny del sistema és modular de manera que l'aplicació dels diferents mòduls, p.e. traducció automàtica o compressió sigui opcional i adaptada a les necessitats de l'usuari.

En la compressió de texts s'ofereix a l'usuari la possibilitat d'escollir entre tres nivells de compressió:

  1. edició simple del text (amb normalització d'abreviatures, nombres, dates...);
  2. compressió bàsica (substitució de certs elements per les seves corresponents paràfrasis lèxiques o sintàctiques);
  3. compressió avançada (omissió o fusió de certs elements).

GLICOM i el Grup de Tecnologies Interactives de la UPF han participat en tasques d'investigació i desenvolupament del projecte. Els altres socis són: Clipstream/TMR (UK) com a co-ordinador i Televisió de Catalunya, MTV Network Europe i LS Productions (Cz) com a usuaris i suministradors de contingut.

Persona de contacte: Maite Melero ([email protected])

Publicacions relacionades

Melero, M., Oliver, A. and Badia T. (2006). Automatic Multilingual Subtitling in the eTITLE project. In Proceedings of ASLIB Translating and the Computer 28, London, England. November, 2006. PDF