• Alsina, A. 2001. On the nonsemantic nature of argument structure. Language Sciences 23 355-389.
  • Badia, T., G. Boleda, M. Quixal and E.Bofias. 2001. A modular architecture for the processing of free text. InProceedings of the Workshop on 'Modular Programming Applied to Natural Language Processing' at EUROLAN 2001. Iasi, August 2001. [PDF ]
  • McNally, L. y C. Kennedy. 2001. Degree vs. manner well:  a case study in selective binding. First International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon. Universidad de Ginebra, abril.
  • Fontana, J.M., L. McNally, M.T. Turell y E. Vallduví, eds. 2001. ICLAVE 1: Proceedings of the First International Conference on Language Variation in Europe. Barcelona: Printulibro.
  • Vallduví, E. 2001. El component informatiu i l'estructura dels enunciats. En M. Lorente et al., eds., La gramàtica i la semàntica en l'estudi de la variació (Actes del Cinquè i Sisè Col.loquis de Lingüística de la Universitat de Barcelona), 113-150. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
  • Vallduví, E. 2001. La dislocació del verb en català. En August Bover, Maria-Rosa Lloret y Mercè Vidal-Tibbits, eds., Actes del Novè Col.loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, 467-494. Barcelona: Abadia de Montserrat.