• Badia, Matamala (2006), La docencia en accesibilidad en los medios, Trans, 11, pp. 61-71.
  • Badia, T. (2006). Integració de la TA en el procés professional de la traducció. Tradumàtica (Número 4). Monografia (Traducció Automàtica)
  • Gemma Boleda, Stefan Bott, Carlos Castillo, Rodrigo Meza, Toni Badia, Vicente López. 2006. CUCWeb: a Catalan corpus built from the Web. In Proceedings of the Second Workshop on the Web as a Corpus at EACL'06. Trento, Italy, April 2006. [PDF]
  • Massó Sanabre, Guillem. "Sistemes de traducció automàtica per al castellà  i el català" en Tradumàtica : traducció i tecnologies de la informació i la comunicació, 2006, núm. 4. Universitat Autònoma de Barcelona
  • Nadjet Bouayad-Agha, Angel Gil, Oriol Valentin, Victor Pascual: A Sentence Compression Module for  Machine-Assisted Subtitling. CICLing 2006: 490-501
  • Colominas, C. 2006.  "Towards  chunk-based Translation Memories, Babel. (pendent de publicació)
  • Stefan Bott (2006) Links, Tails and Monotonicity In: Beáta Gyuris et al (eds.) Proceedings of the Ninth Symposium on Language and Logic, Budapest: Eötvös Loránd University (pp. 27-34).
  • Melero, M. (2006). La recerca lingüística en la TA. Tradumàtica (Número 4). Monografia (Traducció Automàtica).
  • Melero, M., Oliver, A. and Badia T. (2006) Automatic Multilingual Subtitling in the eTITLE project. In Proceedings of ASLIB Translating and the Computer 28. London, UK. ISBN: 0-851-142-397-3 [PDF]
  • Quixal, M., Badia, T., Boullosa, B., Díaz, L. and Ruggia, A. (2006). Strategies for the Generation of Individualised Feedback in Distance Language Learning. In Proceedings of the Workshop on Language-Enabled Technology and Development and Evaluation of Robust Spoken Dialogue Systems of ECAI 2006. Riva del Garda, Italy, Sept. 2006.