Actualitat Actualitat

17.10.2016

Seminari GLiCom: Mónika Domínguez

"Praat on the Web: An Upgrade of Praat for Semi-Automatic Speech Annotation"

Data: Dimercres, 2 de novembre a les 16.00.

Lloc: Sala 52.735-737, Roc Boronat 138

14.10.2016

Seminari GLiCom: Pranava Swaroop Madhyastha

Mapping Unseen Words to Task-Trained Embedding Spaces

Data: Dimercres, 19 de octubre a les 16.00.

Lloc: Sala 52.733, Roc Boronat 138

10.02.2016

Seminari GLiCom: Marta Ruiz Costa-Jussà

Marta Ruiz Costa-Jussà (Universitat Politècnica de Catalunya)

Deep learning applied to Machine Translation

10.02.2016

Seminari GLiCom: Marta Ruiz Costa-Jussà

L'aprenentatge profund aplicat a la traducció automàtica

24 de febrer del 2016; sala 52.735

20.11.2015

Seminari GLiCom: Francesco Barbieri

Is This Tweet Satirical? A Computational Approach for Satire Detection in Spanish

December 16th, 12.00-13.30; room 52.415

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (Campus de la Comunicació-Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Enllaços d'interès Enllaços d'interès