Visualització del contingut web

Convocatòria 2021 Proyectos de Generación de Conocimiento 

 

Presentacions de les sessions informatives

IMPORTANT: Recordeu que per poder donar la sol·licitud per tancada és obligatòria la signatura electrònica del representant legal. Per tant, cal que disposem de totes les sol·licituds al Servei de Recerca en la data i hora establertes; en cas contrari, no podem garantir la signatura i per tant el lliurament de la sol·licitud.

Autoritzacions i altres 
 

Documents relacionats amb la gestió econòmica 
 

Documents relacionats amb els aspectes ètics del projecte
 
Contacteu amb la CIREP (Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes): Comissió interna de revisió ètica de projectes