A continuació trobareu els models oficials per a sol·licituds d'altes, baixes, ampliació de terminis i canvi d'IPs de projectes en execució. Seguiu les instruccions que us detallem a continuació.

Instruccions:
- Llegiu i empleneu els diferents apartats de la plantilla de sol·licitud
- Prepareu els adjunts que demanen al final del document (si s'escau).
- Envieu-nos per email la plantilla emplenada i els diferents adjunts perquè ho revisem.
- Pengeu el pdf a la carpeta virtual d'expedientes (mitjançant l'opció "instància genèrica").
- Aviseu al Servei de Recerca quan ho hagueu fet per comunicar al representant legal perquè ho signi electrònicament. Fins que el representat legal no signa el document consta com a "NO PRESENTAT".
 

Models:

Model de sol·licitud de canvi d'IP

Model de sol·licitud de modificació del termini d'execució del projecte

Model de sol·licitud d'alta de membres de l'equip de recerca

Model de sol·licitud de baixa de membres de l'equip de recerca

Model de compromís de vinculació de doctors a l'equip de recerca

 


Contacte:

Oficina de Projectes - Servei de Recerca UPF:
Podeu dirigir-vos a les oficines del Servei de Recerca a cada campus o bé podeu contactar-nos a través del correu electrònic [email protected] .