Els ajuts per a contractar personal investigador Juan de la Cierva-Incorporación és un programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del govern espanyol que atorga ajuts a les universitats i centres de recerca per a la contractació durant tres anys de personal en formació postdoctoral.

Està adreçat a doctorats junior (entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016*) en altres centres. La convocatòria actual estableix una retribució mínima de 25.000 euros anuals i requereix un cofinançament aproximat d'un 20%. A més, està dotat amb un ajut addicional de 6.000 euros per a despeses relacionades amb activitats de recerca.

 

Web oficial de la convocatòria
- Resum de la convocatòria
- FAQs
- Procediment per a presentar candidats per la UPF
Aplicació per fer la sol·licitud
- Compromís de cofinançament de l'equip d'investigació
- Compromís de cofinançament del Departament/UCA
- Termini pels candidats: 29/01/2019

*Vegeu motius per a l'ampliació d'aquest període a l'article 72.1.a) de la convocatòria.