Visualització del contingut web

Els ajuts per a contractar personal investigador Juan de la Cierva-Incorporación és un programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del govern espanyol que atorga ajuts a les universitats i centres de recerca per a la contractació durant tres anys de personal en formació postdoctoral.

Està adreçat a doctorats/des junior (cal haver llegit després del 01/01/2016 i abans del 31/12/2018) en altres centres. La convocatòria actual estableix 3 anys de contractació i un ajut de 30.500 euros per a cada anualitat. El salari brut anual mínim per a l'investigador/a ha de ser de 26.300 euros amb cofinançament per part del centre.

 

Web oficial de la convocatòria
- Resum de la convocatòria
- Procediment per a presentar candidats per la UPF
- Compromís de cofinançament de l'equip d'investigació
- Compromís de cofinançament del Departament/UCA

Presentacions webinar AEI

Termini per als candidats/candidates: 19/01/2021