Projectes I+D 2018

 

Generación de conocimiento

Retos

Preguntes freqüents de la convocatòria 2018 - Generación de conocimiento

Preguntes freqüents de la sol·licitud 2018 - Retos

Preguntes freqüents sobre com presentar noves sol·licituds

enlightenedNovetats de la convocatòria 2018 - Generación de conocimiento

enlightenedNovetats de la convocatòria 2018 - Retos

 

Presentacions de les sessions informatives

Presentació de la convocatòria Pla Estatal I+D+I (Retos i Excelencia) 2018

Presentació CV i Open Access

Presentació Pressupost

Presentació RRI - Recerca i Innovació Responsable 

 

mailTeminis de presentació de les sol·licituds

 

IMPORTANT: Recordeu que per poder donar la sol·licitud per tancada és obligatòria la signatura electrònica del representant legal. Per tant, cal que dipsosem de totes les sol·licituds al Servei de Recerca en la data i hora establertes; en cas contrari, no podem garantir la signatura i per tant el lliurament de la sol·licitud.

 

Models i documents de suport

Manual: com presentar una sol·licitud 

Com presentar un projecte coordinat

Instruccions per completar els indicadors

Currículum abreujat dels investigadors doctors (castellà).

Currículum abreujat dels investigadors doctors (ENGLISH).

Instruccions per completar el currículum abreujat.

Instruccions investigadors/es ICREA

Memòria científica de projectes individuals instruccions.

Memòria científica de projectes coordiants i instruccions.

Autorització de participació en projectes d'altres universitats.

Autorització de participació en projectes d'altres universitats IP2

Autorització de participació com a membre de l'equip de recerca d'un projecte I+D 2018

Autorització de participació com a IP amb vinculacions temporals

Autorització de participació i compromís de cofinançament  en projectes Retos modalitat A (JIN)

Model de cronograma

Taules salarials per a la contractació de la UPF.

Normativa i càlcul Dietes estatals 

 

 

 

Documents relacionats amb els aspectes ètics del projecte

Model d'informe de biosegurat.

 

Enllaços d'interès

Mininisterio de Economía y Competitividad - Proyectos I+D 2016 - Presentación de solicitudes.

Comisisó interna de revisió ètica de projectes.

 

Contacte

Oficina de Projectes - Servei de Recerca UPF: 
Montse Morillas. Tf. 93 316 08 71. Campus Mar, Edifici PRBB (300.08) 
Núria Nuñez / Sílvia Mora. Tf. 93 542 22 30 / 93 542 21 88. Campus Ciutadella. Edifici Mercè Rodoreda (23.002)
Belén Pascual. Tf. 93 542 25 39 Campus Poblenou, Edifici Tànger (55.223) 
 

Correu electrònic[email protected]

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Consultes informàtiques

Més informació