IMPORTANT: Recordeu que per poder donar la sol·licitud per presentada és obligatòria la signatura electrònica del representant legal. Per tant, cal que disposem de totes les sol·licituds al Servei de Recerca en la data i hora establertes; en cas contrari, no podem garantir la signatura i per tant la prsentació de la sol·licitud:
 
  • Dilluns 23 de gener del 2023 a les 14.00 h - Data límit per enviar l'esborrany de la sol·licitud a revisió pel SdR
  • Dilluns 30 de gener del 2023 a les 10.00 h - Data límit interna per generar la sol·licitud definitiva per part del IP
  • Dimarts 31 de gener del 2023 a les 14.00h - Termini oficial de presentació de les sol·licituds a l'AEI
 

Convocatòria 2022 «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral

Presentacions de la sessió informativa del Servei de Recerca

Models i documents de suport  Autoritzacions i altres  Documents relacionats amb la gestió econòmica  Documents relacionats amb els aspectes ètics del projecte