Projectes I+D 2017

 

Excelencia

Retos

Preguntes freqüents de la convocatòria 2017

Preguntes freqüents de la sol·licitud 2017

 

Presentacions de les sessions informatives

Presentació de la convocatòria Pla Estatal I+D+I (Retos i Excelencia) 2017

Presentació RRI

 

Teminis de presentació de sol·licituds

 

INICI

FI

DATA AL SdR

ÀREA

19/06/2017

10/07/2017 15:00h

09/07/2017 00:00h

Humanitats i Ciències Socials

20/06/2017

11/07/2017 15:00h

10/07/2017 13:00h

Ciències de la Vida i Agroalimentació

21/06/2017

12/07/2017 15:00h

11/07/2017 13:00h

Medi ambient i Recursos Naturals

22/06/2017

13/07/2017 15:00h

12/07/2017 13:00h

Tecnologies de la Producció i les Comunicacions

 

IMPORTANT: Recordeu que per poder donar la sol·licitud per tancada és obligatòria la signatura electrònica del representant legal. Per tant, cal que dipsosem de totes les sol·licituds al Servei de Recerca en la data i hora establertes; en cas contrari, no podem garantir la signatura i per tant el lliurament de la sol·licitud.

 

Models i documents de suport

Currículum abreujat dels investigadors doctors (castellà).

Currículum abreujat dels investigadors doctors (anglès).

Instruccions per a completar el currículum abreujat.

Memòria científica de projectes individuals i instruccions.

Memòria científica de projectes coordiants i instruccions.

Autorització de participació en projectes d'altres universitats.

Model de cronograma

Taules salarials per a la contractació de la UPF.

Proposta de text per a les cartes d'expressió d'interés (EPO's)

Instruccions per als investigadors principals ICREA (dades que cal completar a la sol·licitud).

Pla de dipòsit inicial en el Banc de Dades (CIS) i instruccions.

 

Documents relacionats amb els aspectes ètics del projecte

Model d'informe de biosegurat.

 

Enllaços d'interès

Mininisterio de Economía y Competitividad - Proyectos I+D 2016 - Presentación de solicitudes.

Comisisó interna de revisió ètica de projectes.

 

Contacte

Oficina de Projectes - Servei de Recerca UPF: 
Sílvia Mora. Tf. 93 316 08 71. Campus Mar, Edifici PRBB (300.08) 
Núria Nuñez. Tf. 93 542 22 30. Campus Ciutadella. Edifici Mercè Rodoreda (23.002)
Belén Pascual. Tf. 93 542 25 39 Campus Poblenou, Edifici Tànger (55.223) 
 

Correu electrònic[email protected]

 

Ministerio de Economía y Competitividad Secretaria de Estado de Investigación, Desarrrollo e Innovación : 
Consultes informàtiques: 916 038 220 . - Consultes generals: 914 959 554  
Més informació