Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 

Tràmit: Sol·licitud i expedició del certificat de participació en projectes de recerca

Qui pot demanar el servei: Personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra i PDI extern a la UPF que participa o ha participat en l'equip d'un projecte de recerca.

Formularis per iniciar el tràmit: Ompliu el formulari segons si sou PDI de la UPF o extern.

Formulari per a PDI de la UPF

Formulari per a PDI extern a la UPF

*El certificat el signa el vicerector de recerca de la Universitat Pompeu Fabra.

Terminis: El certificat es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any. El rebreu en un termini aproximat de 10 dies després de fer-ne la sol·licitud.

Per a més informació: contacteu-nos al 93 542 11 83