Davant un entorn canviant, el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) té entre els seus objectius principals implementar noves maneres de desenvolupar els processos generals de l'àmbit de la docència, així com els tràmits dels estudiants, per tal d'assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió de les secretaries i altres unitats de la UPF.

Per fer-ho possible i d'una manera transversal, l'SGA fa un seguit d'actuacions per millorar els processos de gestió acadèmica, seguint tres línies bàsiques:

1. Aplicacions informàtiques

  • Proposar el desenvolupament de noves aplicacions dins l’àmbit de la gestió acadèmica.
  • Coordinar l’avaluació i la proposta de millores a les aplicacions.
  • Coordinar el correcte ús i el funcionament entre els usuaris.

2. Administració electrònica

  • Facilitar la implementació de l’administració electrònica en els processos de gestió acadèmica.
  • Fer l’anàlisi funcional dels processos proposant millores i impulsant la simplificació.

3. Gestió de la informació acadèmica

  • Coordinar i gestionar les eines d’informació de l'àmbit de docència de grau.
  • Facilitar dades acadèmiques.