Visualització del contingut web

Des del moment de ser admès i d'haver-se matriculat a la UPF, l'estudiant va conformant el seu expedient acadèmic seguint els tràmits previstos, fins al moment de graduar-se i de sol·licitar l'expedició del títol universitari.

En aquest sentit, el Servei de Gestió Acadèmica, com a back office, dóna suport d'assessorament i de coordinació a les unitats de gestió i administració, en relació amb:

  • Els procediments i els tràmits acadèmics dels estudiants.
  • La gestió de la normativa vigent i dels plans d'estudis, i la seva aplicació en els expedients individuals dels estudiants.
  • El funcionament de les aplicacions informàtiques de gestió.

Més informació a la Secretaria Acadèmica.