El Servei de Gestió Acadèmica, pel que fa a l'expedició dels títols dels centres propis de la UPF, així com dels seus centres adscrits:

  • Atén els estudiants en la sol·licitud i l'expedició del títol universitari, un cop finalitzats els estudis.
  • Tramita, gestiona i coordina la gestió de:

  -Els títols universitaris oficials (grau, màster universitari i doctorat).

  -Els suplements europeus als títols.

  -Les còpies digitals autèntiques dels títols universitaris (títol electrònic). 

  -Les credencials d’homologacions dels títols estrangers universitaris.

  -L'expedició dels diplomes i dels títols propis de la UPF.

 

Per a més informació consulta la web de títols.