Missió

El Servei de Gestió Acadèmica (SGA) té la missió de planificar, coordinar i supervisar l'accés a la universitat i la gestió de l'expedient dels estudiants de grau, així com els processos de l'àmbit acadèmic -de grau i de postgrau- vinculats a l'organització de la docència, a la gestió econòmica i a l'emissió de títols, mitjançant un model organitzatiu de direcció, coordinació i planificació dels processos descentralitzats a les secretaries de centre i departament.