1. Serveis prestats pel Servei de Gestió Acadèmica

 

En relació amb els estudiants:

Compromís

Indicador

Curs 2019-2020

Respondre les consultes relatives a l'estat de les sol·licituds i tràmits de les beques, com a màxim en una setmana. Consultes sobre tràmits de beques i respostes en set dies/Total de consultes 86,5% [+]
Tramitar els imports abonats que tinguin dret a devolució, en un període màxim de cinc mesos. Devolucions tramitades en cinc mesos/Total de devolucions 100% [+]

 

En relació amb les secretaries i altres unitats de gestió:

Compromís

Indicador

Curs 2019-20

Resoldre, en un termini màxim d'1 setmana, les consultes i les incidències reportades referents a accés, matrícula, gestió de l'expedient i normativa acadèmica.

Consultes i incidències resoltes en 1 setmana/ Total consultes i incidències

87% [+]

Respondre les consultes referents a la gestió de l'ordenació docent en un termini màxim d'1 setmana. Consultes resoltes en 1 setmana/Total de consultes

69% [+]

 

2. Satisfacció dels usuaris

 

Satisfacció en el procés de matriculació (curs 2021-2022) [+]
Estudiants de nou ingrés Estudiants que continuen els estudis
84,6% 81,4%

 

 

Satisfacció amb el Servei de Gestió Acadèmica (Enquestes juny de 2016)
Estudiants Secretaries de centre
85% 75%