CARNICE MUR, MARGARIDA

Àrees d’expertesa: Cinema i gènere, Cinema i performance, Política de l’actriu, Auto-representació, Divisme, Anna Magnani.
Departament de Comunicació
Twitter: @margot_mur

+34 93 542 1124
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

Web personal